SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Rekonstrukce komunikací ZR7

Sídliště Žďár 7 místními nazývané Vodojem leží v klidné části města a je zasazeno do příjemného prostředí v blízkosti vodní nádrže Staviště. Kvalitu života v místě začal negativně ovlivňovat stav komunikací, inženýrských sítí a veřejných prostranství, proto bylo rozhodnuto o jeho revitalizaci. V průběhu let 2020 – 2022 bude proinvestováno přes 83 mil. Kč a výsledek bude odrážet praktičnost, trvanlivost, moderní trendy v oblasti nakládání s vodou a zkvalitní se městská zeleň.

Projektant: Projektová kancelář PROZIS, Ing. Libor Klus, Mladá Boleslav
Dodavatel: Sdruženi COLAS a GREMIS – sídliště Vodojem

Činnosti:

  • Oprava komunikací kombinací žulových a betonových kostek, kde to lze zejména kvůli zasakování vody v místě, a asfaltových povrchů
  • Oprava a zkapacitnění inženýrských sítí, příprava pro optické sítě, zapojení do soustavy zásobování teplem ad.
  • Propojení novými komunikacemi tam, kde lidem scházely
  • Osazení novým mobiliářem
  • Úprava umístění a složení zeleně
  • Modernizace veřejného osvětlení

Termín:

2020 – 2022

Etapa 2022

Podrobná mapa s harmonogramem

Dokumenty:

Etapy 2020 – 2022

ETAPA 2020

ETAPA 2021

ETAPA 2022

Galerie: