SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Lávka Farská humna

Lávka Farská humna

Lávka je součástí širšího projektu „Rozvoj cyklistických stezek ve Žďáře nad Sázavou a okolí“ a revitalizace parku Farská humna.

Cyklotrasa je lávkou odkloněna ze silnice I/19 a umožňuje napojení čtvrti Stalingrad na centrum města bez nutnosti překonávat rušnou komunikaci I. třídy. Lávka spojuje oba břehy v místě příčné cesty parkem z Veselské ulice na levém břehu a Žižkovou ulicí na pravém břehu. Je vedena přímo jak v půdorysné stopě tak v podélném řezu. Z předmostí jsou navrženy schody k řece, které umožní přímý kontakt s vodou.

Lávka byla nominována na Českou cenu za architekturu 2021.

(www.archiweb.cz/b/lavka-na-farskych-humnech)