SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Vodárna

Bývalá vodárna, dominanta městského parku Farská humna, během posledních let získala novou tvář. Žďárské organizace pracující s dětmi – skautský Přístav Racek Žďár nad Sázavou a Duha AZ zde našly své nové zázemí pro mimoškolní vzdělávání dětí. 

Doba rekonstrukce 2018 – 2019
Provedené investice: oprava střechy, výměna oken, kompletní předělání interiéru, velká úprava okolí budovy, parkovací místa, nový plot, zpevnění příjezdové cesty, úprava travnatého povrchu směrem k Farským humnům

Celková cena přestavby cca 17 milionů korun, z čehož 8,3 milionu korun pokryla dotace ze strukturálních fondů.