SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Koncepce SAARPLAN Hřiště

Dětská, sportovní a psí hřiště představují klíčové body pro trávení volného času celé rodiny, rozvoj motoriky dětí a také významný estetický prvek. Jelikož se město dlouhodobě soustředilo na velké množství hřišť, jež postupně z větší části zchátrala, navíc neodrážela soudobé poznatky a nároky, bylo třeba změnit strategii, z níž vycházejí významné investice i redukce počtu za účelem zkvalitnění a udržitelnosti. Uvedená strategie je popsána v této koncepci.

SAARPLAN Hřiště – Hlavní dokument

SAARPLAN Hřiště – Opravit/Vylepšit

SAARPLAN Hřiště – Schéma