SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Plochy pro podnikání

V roce 2020 město připravilo průmyslovou zónu Jamská II s 10 ha zasíťovaných ploch pro výrobu, V&V, centra sdílených služeb, technologická centra a další činnosti, které se vymykají modelu výroby s nízkou přidanou hodnotou založené na špatně nebo průměrně placené práci. Skladování je přípustné, pouze doplňuje-li podporovanou činnost.

Komplexní přístup od přípravy, přes výběr po následnou podporu podnikatelů na PZ byl v roce 2021 oceněn 2. místem v soutěži agentury CzechInvest Inspirativní region 2021.

Usilujeme také o přípravu pozemků pro méně sofistikované činnosti, neboť i ty hrají v životě společnosti důležitou roli, navíc prostý rozvoj kapacit může časem vést i k technologickému rozvoji. Zaměřujeme se zejména na lokalitu mezi ulicí Jihlavskou a Brněnskou. Jakmile v přípravách postoupíme, budeme občany i další zájemce informovat zde i dalšími informačními kanály města.