SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

SAAR landscape plan

Dokument je krajinářským pohledem na město. Ten se doplňuje a prolíná s tím urbanistickým a architektonickým. Výsledkem je cesta k nejhodnotnějšímu možnému prostředí pro život. Cesta nikdy nekončí, ale je třeba se jí vydat a kráčet důrazně, s rozmyslem a hlavně stejným směrem. K tomu tato KONCEPCE.