SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Manuál reklamy a označování provozoven

Vizuální smog je zamoření veřejného prostoru agresivní reklamou, která zastírá jedinečnost měst i krajiny. Cedule sama o sobě přitom není pro podnikání nijak zásadní – originální a výrazné označení ano.

Vizuální smog není s městy neodmyslitelně spjatý a už vůbec není zapotřebí k úspěšnému podnikání – naopak. Jde o lenost vymýšlet nové přístupy k prezentaci. Množství nápisů na reklamách odpovídá naivní touze zadavatele reklamy a ne realitě toho, co může kolemjdoucí pojmout při průchodu městem.

Pro snadnou orientaci a pohodlné nakupování ve městě je základ mít alespoň minimální pravidla pro provozovny i outdoor reklamu, stejně jako je máme třeba pro dopravu. Věříme, že náš Manuál dobré praxe reklamy a označování provzoven, který má dobrovolný charakter, je pro řadu obchodníků a podnikatelů dobrou inspirací. Kokenckonců řada z nich s podporou dotačního programu města svým provozovnám dali facelift a dělají design a grafiku hodnu dnešní době. To je dobře. Za Žďár krásnější! 

Více informací na manual.zdarns.cz