SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Dům sociálních služeb

Dům sociálních služeb je útočištěm pro lidi, jimž sociálně-ekonomická situace nedovoluje vlastní či standardní nájemní bydlení. V tomto ohledu je Dům sociálních služeb azylovým domem pro muže, současně však nabídne i noclehárnu pro lidi bez domova. V tomto místě mohou lidé bydlet či alespoň důstojně složit hlavu, umýt se, vyprat si oblečení, občerstvit se a celkově načerpat energii.

Projekční kancelář: Projekční kancelář Ing. Milan Pelikán; proj. Ing.arch. Karel Rosecký

Realizace: 2021-2022

Odhadované náklady: cca 26 mil. Kč vč. DPH