SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Hřiště Farská humna, Purkyňova, psí hřiště

První vlna velkých revitalizací v rámci strategie SAARPLAN hřiště z roku 2021 se týká výrazné proměny a zkapacitnění dětského hřiště na Farských humnech, které nově uspokojí potřeby od nejmenších dětí po dospělé sportovce (work-out). Hřiště na Purkyňově ulici je v podstatě zbrusu nové, neboť staré o kus dál již dosloužilo, a je určeno výhradně dětem. Psí hřiště nedaleko Göttlerova rybníka dostává svému názvu.

Zakázka byla zadána formou Design&Build, tzn. jedna soutěž, z níž vzejde jeden dodavatel na celý proces od projektové dokumentace přes povolování po realizaci.

Projektová dokumentace:

Hřiště Farská humna

Hřiště Purkyňova ulice

Psí hřiště

Předpokládaný termín dokončení:   srpen 2023

Dodavatel: Yggdrasilmont, s.r.o.

Cena: 3,7 mil. Kč s DPH