SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Kosení/Louky

Jedna z podmnožin pestrého a robustního tématu, kterým je péče o zeleň. Časy se mění. Sucho nebo úbytek hmyzu, který je obecně indikátorem integrity a odolnosti ekosystému, vyžaduje nové přístupy k managementu kosení. Květnaté louky, mozaikové seče a změny v intenzitě sečí jsou příklady takových opatření. Co přinášejí, jak fungují a kde se tak děje najdete na tomto ODKAZU v dokumentu SAARSYSTEM zeleně.