SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

RingPark

Centrum města Žďár nad Sázavou je sužováno křížením dvou slinic I. třídy i průjezdem místních, kteří však mnohdy nemají jinou možnost, jak se dostat z místa A do místa B. Zásadním řešením je obchvat města v režii ŘSD, který se postupně naplňuje. Jde však ještě o dlouhou cestu k úplnému dokončení. Nejen proto vznikla studie RingPark jako strategický dokument, jímž se bude město řídit a jejž chce postupně naplňovat až do stavu úplného propojení ulice Novoměstská a ulice Wonkova, a tedy vzniku možnosti pro osobní automobilovou dopravu centrum města objet z východu. Tím se zlepší i dostupnost lokalit k němu přiléhajících. Nedílnou součástí je pak cyklostezka se smíšeným provozem cyklistů a chodců zvela oddělená od vozovky podél celé trasy RingParku.

Dokument naleznete zde:

RingPark – Průvodní zpráva

Základní výkres

Situace – inženýrské sítě

Řezy