SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis.
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Velký Posměch

Rybník Velký Posměch si nese svůj podivně znějící název z dávné doby, kdy jeho tvůrce udělal nelogicky a nezvykle hráz na delší straně, než bývá obvykle břeh a za to sklidil velký posměch. Nicméně rybník má velký význam. Má zachycovat tolik důležitou vodu z lokality průmyslové zóny Jamská II a také být nárazníkovým pásmem pro přívalové srážky tak, aby tak ulevil kapacitě Velkého ždárského rybníku, který známe spíše pod názvem Horňák.

Popis projektu naleznete zde.