SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis.
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

ITC Zelená hora

Vybudovat zázemí na zelené hoře je letitý závazek vůči tak významné památce jakou je kostel na Zelené hoře. To, že u památky UNESCO nemají průvodci pořádné zázemí a turisté musejí chodit na toalety na nedaleký hřbitov, je nevhodné a je třeba se v budování zázemí posunout. Proto město ve spolupráci s církví a památkovým ústavem vyhlásilo v roce 2021 architektonickou soutěž na nové zázemí.

Vítězné návrhy:

  1. místo – PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o. textová část
  2. místo – MIMOSA architekti s.r.o. textová část
  3. místo – MEZI s.r.o.textová část

Setkání s občany:

Setkání s občany na témě architektonická soutěž ITC Zelená hora proběhlo v úterý 15. března od 17.00 v Kině Vysočina. Záznam naleznete na Youtube města.

Setkání bylo zahájeno představením vítězného návrhu a poté následovala debata. Debatovali zástupci města, církve, architekt města i autor vítězného návrhu. Ve foyer byly k nahlédnutí všechny doručené návrhy.

Co bude dál:

Celý projekt vzniká ve spolupráci Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – II a města. Oba investoři si společně rozdělí náklady v plánované výši 35 milionů korun.

Projekt bude muset na cestě k realizaci projít několika milníky. Nepočítáme-li standardní proces vzniku projektové dokumentace a povolení projektu, čeká investory také změna územního plánu. Neméně důležitým milníkem je  financování. To se s největší pravděpodobností nepodaří bez dotační podpory.

Oba partneři se shodují, že je třeba počítat až s desetiletým horizontem, než bude stavba v provozu a shodně deklarovali snahu tolik potřebné zázemí vybudovat co nejdříve.

Technická specifikace:

Zázemí pro personál, kancelář kastelánky/na
10 m2 denní místnost pro průvodce + kuchyňka (4 osoby)
10 m2 hygienické zázemí
5 m2 sklad pro suvenýry a propagační materiály
10 m2 technická místnost
15 m2 sklad provozně hospodářský (materiál údržby)
20 m2 sklad – uložení odpadků
10 m2 přípustnost sloučení kanceláře kastelána/ky s denní místností, hospodářského skladu s technickou místností, zázemí pro návštěvníky, zázemí pro prodej lístků a suvenýrů
10 m2 zázemí pro občerstvení
5 m2 hygienické zázemí
35 m2 odbytový prostor
55 m2 variabilně –  polyfunkční prostor přednášky, kulturní akce (kapacita 40 lidí)

Dopravní obslužnost:

5 × parkovací místa pro invalidní osoby
3 × parkovací stání pro zásobování a personál
3 x autobusový záliv + zastávka MHD

Soutěž:

Soutěž začala koncem května 2021. Součástí zadání nebyla jen stavba, ale celé architektonické řešení území včetně dopravní obslužnosti. Turistické centrum má sloužit pro návštěvníky kostela a také pro průvodce.

V průběhu soutěže bylo nutné změnit zadání, aby se kromě architektů mohli účastnit také autorizovaní inženýři a technici. Ke změně došlo koncem srpna a soutěž byla prodloužena do 20. prosince 2021.

ZADÁNÍ