SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

ITC Zelená hora

Vybudovat zázemí na zelené hoře je letitý závazek vůči tak významné památce jakou je kostel na Zelené hoře. To, že u památky UNESCO nemají průvodci pořádné zázemí a turisté musejí chodit na toalety na nedaleký hřbitov, je nevhodné a je třeba se v budování zázemí posunout. Proto město ve spolupráci s církví a památkovým ústavem vyhlásilo v roce 2021 architektonickou soutěž na nové zázemí.

Vítězné návrhy:

  1. místo – PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o. textová část
  2. místo – MIMOSA architekti s.r.o. textová část
  3. místo – MEZI s.r.o.textová část

Další návrhy:

mh architects s.r.o.textová část

Ing. arch. Lukáš Fišer textová část

Ing. arch. Tereza Červená textová část

Šercel Švec s.r.o.textová část

Ing. arch. Jiří Hospodkatextová část

KOPA, s.r.o.textová část

Ing. arch. Jiří Gerötextová část

Ing. Jan Pustějovský, Ph.Dtextová část

Tomáš Pavlovskýtextová část

IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o. textová část

ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.textová část

ORA Kutná Hora s.r.o.textová část

Vychodil architects, s.r.o.textová část

Ing. arch. Petr Baletkatextová část

DOXA s.r.o. – textová část

Ing. arch. Tomáš Minarovičtextová část

schwerpunkt s.r.o. textová část

Studio Cosmo s.r.o.textová část

Jiří Vítektextová část

David Kucharik textová část

DOMYJINAK, s.r.o.textová část

Karel Filsak architekti s.r.o.textová část

Key Interiors s.r.o. 

Atelier bod architekti s.r.o. textová část

 

Setkání s občany:

Setkání s občany na témě architektonická soutěž ITC Zelená hora proběhlo v úterý 15. března od 17.00 v Kině Vysočina. Záznam naleznete na Youtube města.

Setkání bylo zahájeno představením vítězného návrhu a poté následovala debata. Debatovali zástupci města, církve, architekt města i autor vítězného návrhu. Ve foyer byly k nahlédnutí všechny doručené návrhy.

Co bude dál:

Celý projekt vzniká ve spolupráci Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – II a města. Oba investoři si společně rozdělí náklady v plánované výši 35 milionů korun.

Projekt bude muset na cestě k realizaci projít několika milníky. Nepočítáme-li standardní proces vzniku projektové dokumentace a povolení projektu, čeká investory také změna územního plánu. Neméně důležitým milníkem je  financování. To se s největší pravděpodobností nepodaří bez dotační podpory.

Oba partneři se shodují, že je třeba počítat až s desetiletým horizontem, než bude stavba v provozu a shodně deklarovali snahu tolik potřebné zázemí vybudovat co nejdříve.

Technická specifikace:

Zázemí pro personál, kancelář kastelánky/na
10 m2 denní místnost pro průvodce + kuchyňka (4 osoby)
10 m2 hygienické zázemí
5 m2 sklad pro suvenýry a propagační materiály
10 m2 technická místnost
15 m2 sklad provozně hospodářský (materiál údržby)
20 m2 sklad – uložení odpadků
10 m2 přípustnost sloučení kanceláře kastelána/ky s denní místností, hospodářského skladu s technickou místností, zázemí pro návštěvníky, zázemí pro prodej lístků a suvenýrů
10 m2 zázemí pro občerstvení
5 m2 hygienické zázemí
35 m2 odbytový prostor
55 m2 variabilně –  polyfunkční prostor přednášky, kulturní akce (kapacita 40 lidí)

Dopravní obslužnost:

5 × parkovací místa pro invalidní osoby
3 × parkovací stání pro zásobování a personál
3 x autobusový záliv + zastávka MHD

Soutěž:

Soutěž začala koncem května 2021. Součástí zadání nebyla jen stavba, ale celé architektonické řešení území včetně dopravní obslužnosti. Turistické centrum má sloužit pro návštěvníky kostela a také pro průvodce.

V průběhu soutěže bylo nutné změnit zadání, aby se kromě architektů mohli účastnit také autorizovaní inženýři a technici. Ke změně došlo koncem srpna a soutěž byla prodloužena do 20. prosince 2021.

ZADÁNÍ