SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Modrozelená infrastruktura – průmyslová zóna

Nově vznikající průmyslová zóna Jamská II. leží v příměstské zemědělské krajině Žďárských vrchů, na východ od města Žďár nad Sázavou. Urbanisticky je průmyslová zóna logickým pokračováním průmyslové zóny Jamská I., z krajinářského pohledu naplňuje „volno“ velmi intenzivně obdělávané plochy konvenčního zemědělství. Geomorfologie terénu a hydrologické charakteristiky území ovlivňují tuto lokalitu celého jihovýchodního území Žďáru více, než je na první pohled patrné…

Následující koncepční dokument se snaží území uchopit v jeho přirozených vlastnostech a navést stavebníka na jednoduchou cestu „zdravého selského rozumu“. Doporučené principy jsou „obyčejná“ opatření, která člověk používá v architektuře a krajině již staletí. Hlavní ideou pro zachování funkčnosti území je předpoklad, že s přírodou a vodou nebudeme bojovat, ale půjdeme těmto hlavním limitům naproti.

Materiál se snaží usnadnit rozvoj velmi komplikovaného území a zjednodušit práci stavebníkům. Domníváme se, že najdeme chytré investory, kteří dokážou postavit dostatečně „přátelské“ a udržitelné objekty, i bez použití složitých environmentálních certifikací, i když jejich získání je vítané (LEED, BREEAM).

Město Žďár nad Sázavou má vizi vytvořit na svém území průmyslovou zónu, jejíž ekologické charakteristiky by byly odpovídající kulturní krajině na tomto území před rokem 1950. Průmyslovou zónu, která by byla hodna existence v CHKO, v území, které je republikovým rozvodím, prameništěm zásobujícím řadu velkých měst České republiky pitnou vodou…

Podrobnosti najdete v tomto DOKUMENTU.