SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Potenciál města Žďáru nad Sázavou – architektonická soutěž a územní studie

Předmětem soutěže byl návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení lokality ulice Neumannova, městská magistrála (silniční průtah přes náměstí Republiky) a Atrium za obchodními domy.

Datum konání soutěže: 4. listopadu 2019 – 6. února 2020

Soutěže se zúčastnilo 9 architektonických a projektových kanceláří. Mezi ně bylo rozděleno celkem 450 000 Kč.

 

Vítězné návrhy:

  1. místo – MS Plan s.r.o.textová část
  2. místo – Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph.D., Ing. arch. Jakub Czapek, Ing. arch. Karolína Langnerovátextová část
  3. místo – Grimm architektitextová část

 

Do 2. kola postoupily i návrhy:

Ing. arch. Jiří Vítek, Arch Design s.r.o. textová část

Studio COSMO s.r.o.textová část

 

Další návrhy (nepostoupily do 2. kola – k nahlédnutí – Městský úřad Žďár nad Sázavou):

MgA. Dušan Štefanič, Ing. arch. Vladimír Fialka

Ing. arch. Jiří Šerek

2021 s.r.o.

Norma architekti, s.r.o.

 

Informace o průběhu soutěže najdete také na webu České komory architektů.

 

V roce 2020 uspěl v architektonické soutěži ateliér MS Plan, s nímž byla následně uzavřena smlouva na zpracování územní studie prostoru mezi nám. Republiky, ulicí Neumannovou a Novoměstskou a navazující PD na oblast Atria a Magistrály.

Ochutnávku územní studie odevzdané na počátku roku 2022 naleznete zde:

Hlavní výkres

Nadhledová perspektiva