SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Začíná poslední etapa rekonstrukce Vodojemu

Několik let trvající postupná obnova Vodojemu vstupuje letos do závěrečné fáze. Řada přijde i na Jamborovu ulici, jedinou komunikaci spojující čtvrť se zbytkem města.

Stavební firmy Gremis a Colas začnou 15. března na Slavíčkově ulici. Modernizací sítí i povrchů a mobiliáře projde i Ladova, Blažíčkova a hlavně páteřní Jamborova. Práce na Jamborově ulici začnou 22. března.

Abychom zajistili obslužnost sídliště po celou dobu stavby, dohodli jsme se, že práce na Jamborově ulici budou probíhat po částech ohraničených vždy polovinou křižovatky. Tím zachováme průjezd. Provizorní cesta z Vodojemu ven povede přes hráz Göttlerova rybníka, dovnitř sídliště Pelikánovou ulicí a kolem garáží.

V řešení jsou také varianty pro obsluhu MHD v době, kdy bude nepřístupná točna na Jamborově. Kromě nových povrchů, které mají dodat veřejnému prostoru členitost a ulice koncipovat jako pobytové, dojde i k obnově sítí. Ke zkvalitnění veřejného prostoru přispěje také úprava zeleně v okolí komunikací. Kompletně zrekonstruovaná bude čtvrť na podzim.

Více informací ZDE.