SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Sedláčkova turbína – český vynález

Češi v minulosti prokázali mimořádnou dovednost ve využívání vody k výrobě elektřiny. Na velkých řekách byly postaveny přehradní kaskády a vodní elektrárny vyrostly na každém větším potoce. Malé vodní toky zůstaly však neobsazeny dokud doc. Miroslav Sedláček z ČVUT nevymyslel svůj zajímavý vynález.

Turbína je vhodná pro malé průtoky. Její okamžitý výkon nepřesáhne jednotky kW, ale v kombinaci s pomaloběžným generátorem je velmi vhodná pro napájení akumulátorů. 

Jedna taková turbína již funguje v Čistírně odpadních vod. Další bude instalována v sádkách pana Kinského pod Pilskou nádrží. Poslouží k napájení okolního veřejného osvětlení.

Rozdíl hladin mezi přivaděčem a odtokovým korytem je 180 cm. Vydatnost přivaděče postačuje na trvalý pohon 600 W turbíny. Ta vyrobí za den 14,4 kWh elektřiny