SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Zelená střecha na poliklinice

Zelená střecha na krčku mezi dvěma budovami polikliniky byla založena v říjnu 2020. Chtěli jsme vyzkoušet možnosti zelených střech v klimatických podmínkách Žďáru. Místo je hojně navštěvované a hodně lidí uvidí střechu na vlastní oči.

Tato zelená střecha byla využita jako vzor v Metodice o hospodaření s vodou, kterou pro další města napsali výzkumníci na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Zelené střechy v létě snižují teplotu v místnostech pod nimi a v zimě naopak pomáhají snižovat úniky tepla. Dále přispívají k zpomalování odtoku dešťových vod a předchází tím vzniku záplav. V některých velkoměstech je zelená střecha jediné snadno dostupné místo, kde si mohou lidé odpočinou v přírodě.

Na střeše byl původně kačírek.
Nepoškodila se izolace, když se shazoval kačírek?
Bílá je dodatečná izolace, černé jsou hydrofilní nasákavé desky tzv. waterboardy.
Na střeše se střídají předpěstované pásy rozchodníků s volně vysetými rostlinkami.
Většina rostlin se ujala, ale roste pomalu (foto rok po založení střechy).
Rostlinám se nejlépe daří okolo dešťových vpustí (rok po stavbě).