SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Podpora biodiverzity – ptačí budky

Součástí a nutnou podmínkou kvalitního životního prostředí je rozmanitá fauna a flóra, a to jak vně města (extravilán), tak i uvnitř (intravilán).

Jedním z dlouhodobějších projektů je vytváření podmínek pro rozvoj ptačích společenstev ve městě, a to např. zřizováním ptačích budek. Tyto budky nahrazují staré stromy (bohužel z krajiny mizí), v nichž se nacházejí přirozené dutiny sloužící jako úkryt, místo k přezimování či hnízdění pro naše opeřence. Jen velmi malá část druhů ptáků si umí dutinu sama vytesat.

Společně s CHKO Žďárské vrchy jsme vytipovali bezmála 40 lokalit, které bychom v několika fázích osadili až 6 typy ptačích budek. Místa jsou vybrána tak, aby s vysokou pravděpodobností, dříve či později, našly budky své využití opeřenci a rozšířili své populace ve městě.

Na toto téma proběhla v Knihovně Matěje Josefa Sychry tvůrčí dílna s přednáškou o zpěvných ptácích žijících ve městě. V rámci této tvůrčí dílny, děti spolu s rodiči vytvořili 35 připravených ptačích budek, které budou rozmístěny v daných lokalitách po městě.

Jedna či dvě budky poblíž školek budou osazeny kamerami, aby bylo možné život v ptačí budce sledovat on-line a zvýšit tak zájem o milou, ale důležitou součást podpory kvalitního životního prostředí ve Žďáře.

Podrobnější informace naleznete v těchto dokumentech: