SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Zelená střecha na bývalém městském úřadě

Zadní budova bývalého městského úřadu měla prosakující střechu a vyžadovala rekonstrukci. Město jako správce budovy reagovalo aktivně – střechu opravilo, zateplilo a využilo pro instalaci zeleně.

Byl zvolen rozchodník žlutý, který brzy začal dělat čest svému jménu:

Na zelené střeše se rády uchytí i různé náletové rostliny, které je nutno pravidelně odstraňovat – což je na fotce také zachyceno.

Rozkvetlá plocha vzbudila zájem pracovníků odboru životního prostředí MěÚ, kteří chtějí v blízkosti instalovat včelí úly.