SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Dětské hřiště park Farská humna

V pátek 20. května 2022 bylo předáno staveniště pro dětské hřiště. Hned v pondělí 23. května 2022 bylo toto staveniště oploceno a následně byly zahájeny terénní práce – a to stržením drnu. Ve čtvrtek 26. května 2022 je plánované dokončení skrývky zeminy.

Aktuální foto.