SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Nádražní – pěší zóna

Na stavbě pokračují práce na konstrukčních vrstvách chodníků a pokládce kamenných obrub. Kompletně jsou dokončeny inženýrské sítě, byly vysázeny nové stromy a pokračují práce na veřejném osvětlení.

Aktuální foto.