SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Novostavba budovy zázemí pro hasičské hřiště

Novostavba budovy zázemí pro hasičské hřiště a obnova oplocení. Přislíbená dotace z Národní sportovní agentury ve výši 1 935 805,- Kč. Realizace projektu do 30. 10. 2022.

Projektová dokumentace budovy zázemí pro hasičské hřiště.