SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Nádražní – pěší zóna

Na stavbě proběhla pokládka mechanicky zpevněného kameniva v komunikaci. Pokračují práce na pokládce kamenné dlažby a zároveň probíhá dláždění středové komunikace.

Aktuální foto.