SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě „Tvrz“

Lokalita Tvrz ve Žďáru nad Sázavou je nejstarší částí města a svou terénní i urbanistickou konfigurací vytváří špalíček objektů a uliček, koncentrovaných kolem farního kostela sv. Prokopa. Takto rostle utvořené veřejné prostory nabízejí množství romantických zákoutí a průhledů a tvoří tak výraznou společenskou hodnotu v organismu města. 

Návrh revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz – celkové urbanistické a architektonické řešení a vizualizace.

 

Projektant: Ateliér Raw s.r.o., Brno – Doc. ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina

Investor: Město Žďár nad Sázavou, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Předpokládaný termín realizace: 2023 -2024