SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Nádražní ulice – pěší zóna

Nádražní ulice- pěší zóna –  loni započatá rekonstrukce se dočkala svého finále.  Jedná se o rekonstrukci celého uličního prostoru ulice Nádražní od křižovatky s ulicemi Tyršova a Husova, kde končí první rekonstruovaná část, po místo napojení do náměstí Republiky. Hlavním přínosem úpravy bude zvýšení užitné hodnoty řešeného prostoru, délka řešeného úseku je 189,43 m. Konstrukce, prostorové řešení i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly požadovanému dopravnímu zatížení, jak z hlediska intenzity, tak hmotnosti uvažovaných vozidel. Projekt vychází z architektonické soutěže, jejímž řešením byla ulice Nádražní v celé své délce od nádražní budovy až po náměstí Republiky. Koncept návrhu je založen na vytvoření silné pěší osy/promenády na východní straně ulice mezi nádražím a křížením s ulicí Smetanova, odkud dále pokračuje přes ulici Nádražní až na právě řešenou pěší zónu, kterou návrh zachovává.

Slavnostní symbolické otevření ulice spojené s architektonickou výstavou proběhne ve čtvrtek 15. září 2022. Na 14 plochách rozmístěných přímo v prostoru pěší zóny budou představeny některé architektonické vize dalšího rozvoje Žďáru. K vidění bude třeba budoucí podoba prostoru za Domem kultury, Tvrze, bydlení na Sázavské ulici nebo Streetparku.