SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny  na střechách městských objektů

Město Žďár nad Sázavou reaguje na zvýšení ceny elektřiny tím, že chce na nejvýhodnějších městských budovách postavit FV elektrárny. Vyrobená elektřina se spotřebuje přímo v budově nebo bude přesměrována do ostatních budov města – zejména do bazénu a zimního stadionu, které mají stálý velký odběr elektřiny. Současná legislativa není pro přesměrování elektřiny vhodná. Existuje ale novela zákona, která toto dovoluje a měla by být schválena v polovině roku 2023.

Vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám na realizaci FVE lze první elektrárny očekávat v roce 2024.

Přehled budov a plánovaný výkon elektráren shrnuje tabulka.