SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Lávka pro pěší na ul. Dvorská

Jedná se o lávku pro pěší na ul. Dvorská, u které dojde k nahrazení stávající dřevěné konstrukce mostního svršku a zábradlí, které je díky svému technickému uspořádání velice náročné na údržbu a současně již v nevyhovujícím technickém stavu. Nové řešení umožní jednodušší výměnu případně poškozených prvků bez nutnosti rozebírat větší konstrukční celky. Zároveň dojede k výměně povrchu chodníku v navazujících úsecích, což podpoří historický charakter přilehlého dopravního mostu.

   

Předpokládané náklady: 1,5 mil. Kč

Termín realizace: rok 2023