SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Lávka pro pěší na ul. Dvorská

Jedná se o lávku pro pěší na ul. Dvorská, kde účelem rekonstrukce je nahrazení stávající dřevěné konstrukce mostního svršku a zábradlí, které je díky svému technickému uspořádání velice náročné na údržbu a současně již v nevyhovujícím technickém stavu. Nové řešení umožní jednodušší výměnu případně poškozených prvků bez nutnosti rozebírat větší konstrukční celky. Zároveň dojede k výměně povrchu chodníku v navazujících úsecích, což podpoří historický charakter přilehlého dopravního mostu.

   

Zhotovitel: David Poláček, IČO: 75722356

Náklady stavby: 1,4 mil. Kč bez DPH, 1,7 mil. Kč s DPH

Doba realizace stavby: zahájení stavby – 6/2023, dokončení stavby – 8/2023

Projektová dokumentace: vyhotovena firmou Envigest s. r. o., IČO: 49449362

Garant za město: Jiří Kasper

 

Koordinační situace k nahlédnutí zde.