SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Propojka ulic Jamská – Brněnská

Jedná se o novostavbu místní komunikace mezi obchodním centrem na Brněnské ulici a Jamskou ulicí, jejíž součástí bude smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Na ulici Jamská vznikne nový kruhový objezd („kruháč“), který umožní další možnosti napojení na nová rozvojová území. Dále bude realizováno veřejné osvětlení podél navržené komunikace a zastávka MHD v zálivu. Stavba se nachází v jihovýchodní části města mezi průmyslovou zónou a rybníkem Horní v kraji Vysočina. Budoucí staveniště je nezpevněná plocha mezi zaslepenou komunikací u průmyslového parku a komunikací v ul. Jamská. Pozemek je z jedné strany lemován oplocením průmyslového areálu. Z druhé strany se nachází zelená plocha a zahrádkářská kolonie. Navržená stavba je v souhlasu s územním plánem města Žďár nad Sázavou. Stavba místní komunikace se smíšenou stezkou pro chodce a cyklisty a zastávkou MHD bude mít pozitivní vliv na ucelení pěších tras v zájmovém území.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. a AQUASYS spol. s r.o.

Náklady stavby: 45 785 706,- Kč bez DPH

Doba realizace stavby: zahájení stavby –  6. března 2023, dokončení – do 14 měsíců od předání a převzetí staveniště

Projektová dokumentace: vyhotovena firmou Profi Jihlava s.r.o.

Situace k nahlédnutí.