SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis.
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Rekonstrukce radnice na náměstí Republiky

Jedná se zejména o  rekonstrukci vnitřních prostor radnice. Jedinou úpravou, která se týká exteriéru budovy je bezbariérové řešení hlavního vstupu pomocí nové rampy z náměstí Republiky a na něj navazující vstupní dveře. Předmětem úpravy je bezbariérový vstup a bezbariérové řešení interiéru, včetně navazujících oprav vnitřních rozvodů. V přízemí je navrženo vybourání podle, což umožní jednoúrovňové propojení mezi mázhauzem a respiriem s kašnou. Do mázhauzu bude nově umístěno informační centrum a v prostorách atria, včetně navazujících místností bude vybudována galerie Kosinkovy sbírky. Dále bude vybudován nový výtah, který zajistí bezbariérový vstup do 2. NP, kde se nachází obřadní síň.

Projektant: Ing. arch. Petr Baletka

Pojďte nahlédnout do architektonické studie staveních úprav.