SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Streetpark

Studie streetpark

Již v roce 2016 vznikla územní studie Streetparku. Vystavěna je již první část skateparku. V nejbližší době nás čeká rozšíření stávajícího skateparku a vybudování nového pumptracku. Je zpracována projektová dokumentace a podána žádost o povolení stavby. Tato dokumentace řeší druhou část záměru plynoucího z předcházející architektonické studie volnočasového areálu – Street parku. Architektonické řešení, celkové materiálové a barevné pojetí záměru reaguje na přírodní prostředí řeky Sázavy a městského okolí  doléhající k řece. 

Vlastní plocha skateparku je řešena jako betonová, monolitická skulptura s překážkami a rampami simulujícími prostředí městské ulice. Přirozená šedá barva betonu a plastické pojetí hmoty skateparku zapadá do přírodního rázu okolí. Pumptrack svým tvarem navazuje na skatepark.  Je tvořen klopenkami a vlnami. Asfaltový povrch materiálově navazuje na okolní komunikace. Z monolitického pohledového betonu jsou řešen také lavičky (betonové kvádry) podél chodníku a opěrná zídka v místech, kde se nový chodník napojuje na stávající pozemní komunikace. Chodníky jsou navrženy jako asfaltové v šedé barvě, s barevnými akcenty (kombinace barevného asfaltu). Zpevněné plochy pro pořádání akcí města a před prostor kontejnerů jsou provedeny z betonové dlažby.  Kontejnery jsou řešeny jako plechové, odkazující na „periférii“ původní přirozené městské prostředí, ze kterého kultura skatu vzešla. Zeleň tvoří hranici parku a doplňuje území nivy přilehlé řeky Sázavy, zajišťuje zlepšení mikroklimatických podmínek a vytváření příznivých estetických pocitů.

Projektant: GRIMM Architekti s.r.o.

Odhadované náklady dle PD: 19 mil. Kč bez DPH

Studie Streetparku a situační výkresy k nahlédnutí.