SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

SAAR voda intravilán

Klimatická změna, období sucha, suché roky a naopak přívalové deště, které krajina nezachytí. To vše vyžaduje akcelerovat realizaci projektů, které vodu v městské krajině (intravilánu) udrží. Kde budeme nově zachycovat vodu a postupně zrealizujeme nové projekty, zachycuje