SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Sportovní hala u VOŠ a SPŠ Žďár

Kraj Vysočina staví pro VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou novou multifunkční sportovní halu. Ta bude sloužit nejen krajské průmyslové škole, ale i gymnáziu a svůj čas na trávení volného času bude mít vyhrazený i široká veřejnost a místní sportovní kluby.

Na spolufinancování se podílí i město Žďár nad Sázavou 23 miliony korun.


Zhotovitel                           PKS stavby a. s.

Cena                                    136 milionů s DPH

Termín dokončení           konec roku 2022

Stav                                     realizace