SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Vyhledávací studie – východní varianta obchvatu Žďáru nad Sázavou

Vyhledávací  studie východní varianty obchvatu Žďáru nad Sázavou měla za cíl prozkoumání zájmového území a vyhledat vhodnou variantu umístění pozemní komunikace (PK), a to dle specifikace pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (Ministerstva dopravy ČR, pod č. j. 158/2017-12-TN/1 ve znění pozdějších předpisů).

Vzhledem k závěrům studie je zpracovatelem východní varianta považována za vysoce problematickou a doporučuje pokračovat ve variantě západní (připravovanou Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky).

Z uvažovaných variant vedení jednotlivých tras východního obchvatu byla jako nejvhodnější vybrána varianta D, která přinesla nejlepší kompromis mezi hledisky technickými, dopravními, ekonomickými, ekologickými a sociologickými.

Zhotovitel studie: Mott Macdonald CZ, spol. s r. o.

Pojďte nahlédnout do vyhledávací studie východní varianty obchvatu, na přehlednou situaci všech variant východního obchvatu a na nejvýhodnější variantu D.