SAARPLAN

Město Žďár nad Sázavou jako jiná města současnosti bojuje s vylidňováním a stárnutím obyvatel, je proto jedním z prvořadých úkolů vytvořit dostatek příležitostí pro bydlení dle preferencí a možností obyvatel nebo nově příchozích – od kvalitních prostorných parcel po dostupné bydlení pro ty, kteří si komerční bydlení navzdory vší snaze dovolit nemohou.


Bytové domy Sázavská – studie

Bytové domy Sázavská, Žďár nad Sázavou Zpracovatel studie: Kuba & Pilař architekti s.r.o.   Bytové domy jsou jedním z projektů, které jsme vám představili v Katalogu bydlení. Blíže se se studií můžete seznámit v následujícím odkazu – BD S…

Kvalita života v obcích – výzkum STEM

Žďár se zúčastnil projektu výzkumných agentur STEM a DATLAB, který má za cíl nastavit metodiku a databázi indikátorů pro měření kvality života obcí v České republice. Výsledek je příznivý, výzkum ale také poukazuje na problémy města, které je třeba ř…

Katalog bydlení

Každé zdravé město čelí otázce, jak uspokojit poptávku svých občanů či nově příchozích po bydlení. Ani Žďár není výjimkou. Aby město co nejvíce zpřehlednilo možnosti využití městských pozemků a nemovitostí i developerských projektů, o nichž má hlubš…

Dům sociálních služeb

Dům sociálních služeb je útočištěm pro lidi, jimž sociálně-ekonomická situace nedovoluje vlastní či standardní nájemní bydlení. V tomto ohledu je Dům sociálních služeb azylovým domem pro muže, současně však nabídne i noclehárnu pro lidi bez domova. V…

SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.