SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Krajina

Město a krajina? Město v krajině. Dlouhodobě citlivě propojené světy mohou působit jako jeden celek, vycházet si vstříc a respektovat se. Nalezení a udržení této symbiózy je imperativem naší práce.


Revitalizace stromořadí III.

Jedná se o další etapu revitalizace veřejné zeleně ve Žďáře nad Sázavou. Cílem realizace projektu je zlepšení stavu životního prostředí ve vytipovaných lokalitách města. Především jde o uliční  aleje, které se nachází ve IV. zóně CHKO Žďárské vrchy. …

SAAR voda intravilán

Klimatická změna, období sucha, suché roky a naopak přívalové deště, které krajina nezachytí. To vše vyžaduje akcelerovat realizaci projektů, které vodu v městské krajině (intravilánu) udrží. Kde budeme nově zachycovat vodu a postupně zrealizujeme no…

Velký Posměch

Rybník Velký Posměch si nese svůj podivně znějící název z dávné doby, kdy jeho tvůrce udělal nelogicky a nezvykle hráz na delší straně, než bývá obvykle břeh a za to sklidil velký posměch. Nicméně rybník má velký význam. Má zachycovat tolik důležitou…

Podpora biodiverzity – ptačí budky

Součástí a nutnou podmínkou kvalitního životního prostředí je rozmanitá fauna a flóra, a to jak vně města (extravilán), tak i uvnitř (intravilán). Jedním z dlouhodobějších projektů je vytváření podmínek pro rozvoj ptačích společenstev ve městě, a to…

Modrozelená infrastruktura – průmyslová zóna

Nově vznikající průmyslová zóna Jamská II. leží v příměstské zemědělské krajině Žďárských vrchů, na východ od města Žďár nad Sázavou. Urbanisticky je průmyslová zóna logickým pokračováním průmyslové zóny Jamská I., z krajinářského pohledu naplňuje „v…

Kvalita života v obcích – výzkum STEM

Žďár se zúčastnil projektu výzkumných agentur STEM a DATLAB, který má za cíl nastavit metodiku a databázi indikátorů pro měření kvality života obcí v České republice. Výsledek je příznivý, výzkum ale také poukazuje na problémy města, které je třeba ř…

Popínavky

Levné a velice funkční řešení, jak ozelenit město. Zeleň má nezastupitelný význam. Chytá prach, ochlazuje okolí, vytváří stín a má prokazatelnou pozitivní psycho-hygienickou funkci. Kde postupně vysazujeme a uvažujeme o vysazování popínavých rostlin,…

SAARSYSTEM zeleně

Jedná se o souhrnný koncepční materiál, který nahlíží zeleň ve městě z různých perspektiv a vede město k dlouhodobému a udržitelnému zlepšení stavu. Odkaz: SAARSYSTEM zeleně  …

SAAR voda extravilán

Klimatická změna, období sucha, suché roky a naopak přívalové deště, které krajina nezachytí. To vše vyžaduje akcelerovat realizaci projektů, které vodu v krajině (extravilánu) udrží. Kde budeme nově zachycovat vodu a postupně zrealizujeme nové proje…

SAAR landscape plan

Dokument je krajinářským pohledem na město. Ten se doplňuje a prolíná s tím urbanistickým a architektonickým. Výsledkem je cesta k nejhodnotnějšímu možnému prostředí pro život. Cesta nikdy nekončí, ale je třeba se jí vydat a kráčet důrazně, s rozmysl…