SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

1. listopadu 2021 – zahájení výsadeb

V průběhu listopadu bude dokončena třetí fáze projektu Revitalizace stromořadí II spočívající ve výsadbách nových stromů 384 nových stromů ve vnitřním městě. Ta činnost navazuje na kácení silně poškozených nebo nevhodně umístěných stromů a ošetření stromů, jejichž vitalitu bylo možné obnovit. Poslední fází v rámci projektu bude intenzivní následná péče po dobu tří let. Po skončení projektu bude město o stromy nadále pečovat, aby prospívaly a plnily svoji funkci.