SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis.
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Podnikání a služby

V tržních ekonomikách jsou podniky a podnikatelé pumpou měst a ta se o ni musí starat. Proto vytváříme podmínky pro podnikání formou průmyslových zón, podpory Start-Upů a začínajících podnikatelů, PPP projektů (například v oblasti firemního bydlení), vytvářením přehledných pravidel tam, kde jsou nezbytná, včasným informováním a dalšími kroky. Podnikejte, vydělávejte a ideálně také uspějte za hranicemi města.


Kvalita života v obcích – výzkum STEM

Žďár se zúčastnil projektu výzkumných agentur STEM a DATLAB, který má za cíl nastavit metodiku a databázi indikátorů pro měření kvality života obcí v České republice. Výsledek je příznivý, výzkum ale …

Manuál reklamy a označování provozoven

Vizuální smog je zamoření veřejného prostoru agresivní reklamou, která zastírá jedinečnost měst i krajiny. Cedule sama o sobě přitom není pro podnikání nijak zásadní – originální a výrazné označení an…

Investiční profil

Novou průmyslovou zónu Jamská II bychom rádi zaplnili malými a středními firmami, s vysokým inovačním a technologickým potenciálem a vysokou přidanou hodnotou práce. Věříme, že je naše město pro takov…

CSR Katalog příležitostí

Určitě platí, že kde se dobře podniká a jsou dobrá pracovní místa, tam se i dobře žije. Do rukou se vám tak dostává katalog CSR aktivit – projektů města, které umožňují naplnění firemních strategií v …

Pravidla pro investory

Každé město apeluje na dodržování určitých pravidel. V případech, kdy umožní na svých pozemcích realizaci developerského projektu nebo když má výsledky práce soukromého investora převzít do své správy…

Plochy pro podnikání

V roce 2020 město připravilo průmyslovou zónu Jamská II s 10 ha zasíťovaných ploch pro výrobu, V&V, centra sdílených služeb, technologická centra a další činnosti, které se vymykají modelu výroby …