SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Podnikání a služby

V tržních ekonomikách jsou podniky a podnikatelé pumpou měst a ta se o ni musí starat. Proto vytváříme podmínky pro podnikání formou průmyslových zón, podpory Start-Upů a začínajících podnikatelů, PPP projektů (například v oblasti firemního bydlení), vytvářením přehledných pravidel tam, kde jsou nezbytná, včasným informováním a dalšími kroky. Podnikejte, vydělávejte a ideálně také uspějte za hranicemi města.


Kvalita života v obcích – výzkum STEM

Žďár se zúčastnil projektu výzkumných agentur STEM a DATLAB, který má za cíl nastavit metodiku a databázi indikátorů pro měření kvality života obcí v České republice. Výsledek je příznivý, výzkum ale také poukazuje na problémy města, které je třeba ř…

Průmyslová zóna MZI

Vizi Žďáru jako ekologického města, jako města v krajině s výtečným životním prostředím, bereme opravdu vážně. I průmyslová zóna může být modrozelená, nevnímáme ji jako nutné zlo v podobě asfaltové pouště. Už proto, že tam pracují lidé a tráví velkou…

Manuál reklamy a označování provozoven

Vizuální smog je zamoření veřejného prostoru agresivní reklamou, která zastírá jedinečnost měst i krajiny. Cedule sama o sobě přitom není pro podnikání nijak zásadní – originální a výrazné označení ano. Vizuální smog není s městy neodmyslitelně spja…

Investiční profil

Novou průmyslovou zónu Jamská II bychom rádi zaplnili malými a středními firmami, s vysokým inovačním a technologickým potenciálem a vysokou přidanou hodnotou práce. Věříme, že je naše město pro takové investory atraktivní. Jsme město inženýrů, máme …

CSR Katalog příležitostí

Určitě platí, že kde se dobře podniká a jsou dobrá pracovní místa, tam se i dobře žije. Do rukou se vám tak dostává katalog CSR aktivit – projektů města, které umožňují naplnění firemních strategií v rámci společenské zodpovědnosti firem. Jde o proje…

Pravidla pro investory

Každé město apeluje na dodržování určitých pravidel. V případech, kdy umožní na svých pozemcích realizaci developerského projektu nebo když má výsledky práce soukromého investora převzít do své správy, může tato pravidla vyžadovat. Pro rychlé zorient…

Plochy pro podnikání

V roce 2020 město připravilo průmyslovou zónu Jamská II s 10 ha zasíťovaných ploch pro výrobu, V&V, centra sdílených služeb, technologická centra a další činnosti, které se vymykají modelu výroby s nízkou přidanou hodnotou založené na špatně nebo…