SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Architektonické soutěže

Pokud máte jasnou vizi určitého lokálního zásahu či stavby a potřebujete zajistit realizaci v jejím rámci, pak můžete jít klasickou cestou od studie či projektu po dokončení díla. Jakmile se jedná o velká území nebo stavby a místa mimořádné hodnoty, finanční, kulturní, přírodní nebo jiné, je žádoucí získat více kvalitních návrhů, z nichž optikou odborníků a investorů nejvhodnější vzejde ten nejvhodnější. Tento stupeň předchází zmíněnému klasickému procesu a jasně jej rámuje. Architektonická soutěž je náročná finančně, časově i z hlediska odborné přípravy, také pro účastníky jde o nejistý „byznys“, ale městu Žďár nad Sázavou se absolvované soutěže jako Nádražní nebo Potenciál města dlouhodobě vyplácejí a věříme, že i pro účastníky se jedná o zajímavou zkušenost, možnost se prezentovat před nestory svého oboru a zejména vítězům pak přinášejí ceněnou referenci a možnost relativně volné kreativní práce.


ITC Zelená hora

Vybudovat zázemí na zelené hoře je letitý závazek vůči tak významné památce jakou je kostel na Zelené hoře. To, že u památky UNESCO nemají průvodci pořádné zázemí a turisté musejí chodit na toalety na nedaleký hřbitov, je nevhodné a je třeba se v bud…

Nádražní – městská třída

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešeného prostoru ulice Nádražní. Záměrem města jako zadavatele bylo vytvořit významnou městskou třídu s fungujícím parterem. Cílem bylo nalézt optimální organizaci uličního prostoru z hledis…

Potenciál města Žďár nad Sázavou

Soutěž si kladla za cíl nalézt vhodné urbanistické, architektonické a krajinářské řešení lokality ulice Neumannova, městská magistrála (silniční průtah přes náměstí Republiky) a Atrium za obchodními domy. Na toto řešení dále navazují kompletní projek…