SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

SAARPLAN – o nás

SAAR, to je latinský název našeho města. PLAN představuje naplňované vize v různých oblastech, především na poli urbanismu a architektury, včetně té krajinářské. SAARPLAN v sobě skrývá respekt vůči odkazu starých mistrů, průmyslové minulosti, přírodě, lidem užívajícím své příbytky a veřejný prostor, ale ze všeho nejvíc odvahu jít neprošlapanou, složitou a mnohdy nepopulární cestou, vede-li k esteticky i funkčně hodnotným, odpovědným a udržitelným řešením.

 

SAAR /sa:r/ posdt. jm.

1. Původní latinsky název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis.

2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan – Strategie Architektura A Rozvoj.