SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Doprava

Doprava není jen otázkou kvality současných silnic, chodníků a parkovišť, ale také koncepčním přístupem řešícím environmentální otázky, modelujícím optimální nastavení, motivujícím k využívání ohleduplnějších způsobů přepravy, vytvářejícím nejlogičtější možné trasy apod. Výsledek vycházející z koncepce pak pochopitelně musí být řešen jako soudobé a architektonicky hodnotné stavební dílo.


Propojka ulic Jamská – Brněnská

Stavba místní komunikace se smíšenou stezkou pro chodce a cyklisty a zastávkou MHD byla dána do zkušebního provozu 1.12.2023. Realizací místní komunikace došlo  k propojení ul. Brněnská a Jamská. Kvůli zimní přestávce měla být otevřená až v květnu 20…

Most ul. Strojírenská – otevřen

Most na ul. Strojírenské je opět otevřen a zprůjezdněn. Od léta probíhala rekonstrukce mostních konstrukcí, která má prodloužit životnost. V rámci opravy byl vyměněn kompletně celý svršek mostu a spodní stavba, nosná konstrukce prošla celoplošnou san…

Most na ul. Strojírenská

Jedná se o rekonstrukci mostu na ul. Strojírenská u PENNY marketu včetně zřízení přechodu pro chodce s cyklisty. Technický stav mostu vyžaduje stavební zásah, který prodlouží životnost konstrukcí. Součástí projektu je i dočasná lávka pro přechod pěší…

Lávka pro pěší na ul. Dvorská

Jedná se o lávku pro pěší na ul. Dvorská, kde účelem rekonstrukce je nahrazení stávající dřevěné konstrukce mostního svršku a zábradlí, které je díky svému technickému uspořádání velice náročné na údržbu a současně již v nevyhovujícím technickém stav…

Rekonstrukce mostu ul. Studentská

Na základě diagnostického průzkumu a po zhodnocení stávajícího stavebnětechnického stavu bylo rozhodnuto o opravě mostu na ul. Studentská. Mostní svršek bude kompletně vybourán, stávající nosní konstrukce a spodní stavba budou očištěny a sanovány. Po…

Propojka ulic Jamská – Brněnská

Jedná se o novostavbu místní komunikace mezi obchodním centrem na Brněnské ulici a Jamskou ulicí, jejíž součástí bude smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Na ulici Jamská vznikne nový kruhový objezd („kruháč“), který umožní další možnosti napojení n…

Santiniho – rekonstrukce chodníku

I tak rutinní záležitost, jakou je umístnění kanalizace do chodníku, může být velkou příležitostí k podstatnému zlepšení užitných vlastností a estetiky komunikace. Představu si můžete udělat zde: Situace komunikace Vzorové příčné řezy…

Generel dopravy

Doprava je komplexní a komplikované téma. Je zřejmé, že nárůst intenzity automobilové dopravy, dostupnost automobilů takřka pro většinou od 18 let věku, současně sledování trendů v oblasti životního prostředí (vč. prostředí pro život občanů) vytváíře…

Kvalita života v obcích – výzkum STEM

Žďár se zúčastnil projektu výzkumných agentur STEM a DATLAB, který má za cíl nastavit metodiku a databázi indikátorů pro měření kvality života obcí v České republice. Výsledek je příznivý, výzkum ale také poukazuje na problémy města, které je třeba ř…

RingPark

Centrum města Žďár nad Sázavou je sužováno křížením dvou slinic I. třídy i průjezdem místních, kteří však mnohdy nemají jinou možnost, jak se dostat z místa A do místa B. Zásadním řešením je obchvat města v režii ŘSD, který se postupně naplňuje. Jde …

Zastávky MHD Studentská

Prostor v okolí Střední průmyslové školy a Polikliniky je klíčovým lokálním centrem, proto byl úkol přemístit zastávky výrazně rozšířen o řešení všech dopravních vztahů v místě i veřejného prostoru. Zadavatel: Město Žďár nad Sázavou Garant akce: Od…

Lávka Farská humna

Lávka je součástí širšího projektu „Rozvoj cyklistických stezek ve Žďáře nad Sázavou a okolí“ a revitalizace parku Farská humna. Cyklotrasa je lávkou odkloněna ze silnice I/19 a umožňuje napojení čtvrti Stalingrad na centrum města bez nutnosti překo…

Rekonstrukce komunikací ZR7

Sídliště Žďár 7 místními nazývané Vodojem leží v klidné části města a je zasazeno do příjemného prostředí v blízkosti vodní nádrže Staviště. Kvalitu života v místě začal negativně ovlivňovat stav komunikací, inženýrských sítí a veřejných prostranství…