SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Veřejný prostor

Molo Farská humna

Královská disciplína urbanistiky by měla respektovat potřeby praktického života a současně vybízet k trávení volného času a vytvářet dojem příjemného životního prostoru. Snažíme se o to, aby zde lidé rádi žili, město navštěvovali, ve městě zakládali své rodiny a viděli v něm svoji budoucnost.


Koncepce SAARplan hřiště

Dlouhodobý neutěšený stav hřišť a sportovišť je důsledkem vysoké finanční zátěže městského rozpočtu a nekoncepčního přístupu. Architekty a odborníky města ve spolupráci s občany města byla sestavena koncepce, jenž dala dlouhodobě udržitelný směr těch…

Strategie centrum

Podívejte se na budoucnost města. Postupná revitalizace širšího centra města stojí ranec peněz, a tak probíhá postupně. Podívejte, o jaké lokality se jedná a jak se postupně promění. Celý velkolepý plána na mnoho let dopředu najdete zde.  …

Sportovní hala u VOŠ a SPŠ Žďár

Kraj Vysočina staví pro VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou novou multifunkční sportovní halu. Ta bude sloužit nejen krajské průmyslové škole, ale i gymnáziu a svůj čas na trávení volného času bude mít vyhrazený i široká veřejnost a místní sportovní kluby. N…

Standardy veřejných prostranství

Standard neboli norma je obecně požadavek, který se buďto předepisuje a vyžaduje nebo popisuje, co je normální, přijatelné nebo obvyklé. Dokument je obecný a popisuje zásady, kterými se mají uživatelé tohoto dokumentu řídit. Je určen pro projektovou …

Streetpark

Již v roce 2016 vznikla územní studie Streetparku. Vystavěna je již první část skateparku. V nejbližší době nás čeká rozšíření stávajícího skateparku a vybudování nového pumptracku. Je zpracována projektová dokumentace a podána žádost o povolení stav…

Park Klafar

Park Klafar – je podepsána smlouva na zhotovení projektové dokumentace. Vypracování projektové dokumentace pro realizaci budoucího městského parku Klafar přiléhajícího k ulici Sázavská a ohraničeného  navazujícími ulicemi a výstavbou, zajištění s ní …

Rekonstrukce komunikací ZR 7 – IV. etapa

V rámci rekonstrukce komunikací došlo v této etapě k obnově veškerých povrchů komunikací jízdních, odstavných ploch, parkovišť a komunikací pro pěší (včetně doplnění několika parkových cest). Součástí navrhované rekonstrukce byla rovněž prostorová úp…

Modrozelená symbióza před úřadem

Drobnými zásahy do prostoru před městským úřadem vytvoříme prostor modro-zelené infrastruktury pro relaxaci lidí a symbiózu flory a fauny. Vyklidili jsme staré oplocení, revitalizovali první část dřevin, umístili včelí úly, vysadili nové dřeviny. Brz…

Venkovní učebna ZŠ Komenského 6

Venkovní učebna ZŠ Komenského 6 Autor návrhu: GRIMM Architekti – architektonický ateliér Foto:  Kamil Saliba   V roce 2020 jsme se pokusili o nový projekt s názvem  „Altán, jako ústřední motiv školní zahrady“ a toto se nám povedlo zrealizova…

Nádražní – pěší zóna

Nádražní ulice je pěší tepnou města. Spojuje dva významné body – nádražní uzel a hlavní žďárské náměstí. Ulice byla vytvořena na začátku 20. století jako spojnice náměstí Republiky s budovou vlakového nádraží, která se nacházela v místě dnešního supe…

Rekonstrukce veřejného osvětlení

V roce 2022 bylo ve městě vyměněno 373 osvětlovacích těles. Místo sodíkových výbojek byla nainstalována moderní LED svítidla. Očekávaná roční úspora je 150 MWh. Takovou spotřebu má žďárský Dům kultury za rok.  Postupně bude následovat další výměna sv…

Zelená střecha na bývalém městském úřadě

Zadní budova bývalého městského úřadu měla prosakující střechu a vyžadovala rekonstrukci. Město jako správce budovy reagovalo aktivně – střechu opravilo, zateplilo a využilo pro instalaci zeleně. Byl zvolen rozchodník žlutý, který brzy začal dělat…

Zelená střecha na poliklinice

Zelená střecha na krčku mezi dvěma budovami polikliniky byla založena v říjnu 2020. Chtěli jsme vyzkoušet možnosti zelených střech v klimatických podmínkách Žďáru. Místo je hojně navštěvované a hodně lidí uvidí střechu na vlastní oči. Tato zelená st…