SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis.
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Veřejný prostor

Molo Farská humna

Královská disciplína urbanistiky by měla respektovat potřeby praktického života a současně vybízet k trávení volného času a vytvářet dojem příjemného životního prostoru. Snažíme se o to, aby zde lidé rádi žili, město navštěvovali, ve městě zakládali své rodiny a viděli v něm svoji budoucnost.


Dětská hřiště Haškova, Palachova a dolní Okružní

Po dokončení dětského hřiště na Farských humnech se firma přemístila na Purkyňovu ulici. Tím ale obnovy dětských hřišť nekončí. Město Žďár nad Sázavou odstartovalo druhou vlnu velkých revitalizací v r…

Modrozelená symbióza před úřadem

Drobnými zásahy do prostoru před městským úřadem vytvoříme prostor modro-zelené infrastruktury pro relaxaci lidí a symbiózu flory a fauny. Vyklidili jsme staré oplocení, revitalizovali první část dřev…

Novostavba budovy zázemí pro hasičské hřiště

Novostavba budovy zázemí pro hasičské hřiště a obnova oplocení. Přislíbená dotace z Národní sportovní agentury ve výši 1 935 805,- Kč. Realizace projektu do 30. 10. 2022. Projektová dokumentace budov…

Venkovní učebna ZŠ Komenského 6

Venkovní učebna ZŠ Komenského 6 Autor návrhu: GRIMM Architekti – architektonický ateliér Foto:  Kamil Saliba   V roce 2020 jsme se pokusili o nový projekt s názvem  „Altán, jako ústřední moti…

Nádražní – pěší zóna

Nádražní ulice je pěší tepnou města. Spojuje dva významné body – nádražní uzel a hlavní žďárské náměstí. Ulice byla vytvořena na začátku 20. století jako spojnice náměstí Republiky s budovou vlakového…

Streetpark – územní studie

Již v roce 2016 vznikla územní studie Streetparku (autoři: Ing. arch. Rudolf Grimm a Ing. Martina Grimmová). Vystavěna je již první část skateparku. V nejbližší době nás čeká rozšíření první části a r…

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Ve městě bylo vyměněno 373 osvětlovacích těles. Místo sodíkových výbojek byla nainstalována moderní LED svítidla. Očekávaná roční úspora je 150 MWh. Takovou spotřebu má žďárský Dům kultury za rok. Dal…

Podpora biodiverzity – ptačí budky

Součástí a nutnou podmínkou kvalitního životního prostředí je rozmanitá fauna a flóra, a to jak vně města (extravilán), tak i uvnitř (intravilán). Jedním z dlouhodobějších projektů je vytváření podmí…

Zelená střecha na bývalém městském úřadě

Zadní budova bývalého městského úřadu měla prosakující střechu a vyžadovala rekonstrukci. Město jako správce budovy reagovalo aktivně – střechu opravilo, zateplilo a využilo pro instalaci zeleně. B…

Zelená střecha na poliklinice

Zelená střecha na krčku mezi dvěma budovami polikliniky byla založena v říjnu 2020. Chtěli jsme vyzkoušet možnosti zelených střech v klimatických podmínkách Žďáru. Místo je hojně navštěvované a hodně …

Modrozelená infrastruktura – průmyslová zóna

Nově vznikající průmyslová zóna Jamská II. leží v příměstské zemědělské krajině Žďárských vrchů, na východ od města Žďár nad Sázavou. Urbanisticky je průmyslová zóna logickým pokračováním průmyslové z…

Kvalita života v obcích – výzkum STEM

Žďár se zúčastnil projektu výzkumných agentur STEM a DATLAB, který má za cíl nastavit metodiku a databázi indikátorů pro měření kvality života obcí v České republice. Výsledek je příznivý, výzkum ale …

Hřiště Farská humna, Purkyňova, psí hřiště

První vlna velkých revitalizací v rámci strategie SAARPLAN hřiště z roku 2021 se týká výrazné proměny a zkapacitnění dětského hřiště na Farských humnech, které nově uspokojí potřeby od nejmenších dětí…

Kosení/Louky

Jedna z podmnožin pestrého a robustního tématu, kterým je péče o zeleň. Časy se mění. Sucho nebo úbytek hmyzu, který je obecně indikátorem integrity a odolnosti ekosystému, vyžaduje nové přístupy k ma…

RingPark

Centrum města Žďár nad Sázavou je sužováno křížením dvou slinic I. třídy i průjezdem místních, kteří však mnohdy nemají jinou možnost, jak se dostat z místa A do místa B. Zásadním řešením je obchvat m…

Komunitní prostory

Vlastní „park“ před vaší bytovkou nebo panelákem? Proč ne! Dáváme možnost sousedům, kteří se spojí, oživit veřejný prostor před svým bydlištěm. Sejít v létě v žabkách, dát drink se sousedy, dívat se n…

Lávka Nábřežní a Dr. Drože

Lávky se nachází v centru města Žďár nad Sázavou před Městským úřadem a převádí pěší dopravu přes řeku Sázavu. Lávka L5 Dr. Drože od městského úřadu k Domu kultury a lávka L5 Nábřežní od Žižkovy ulice…

Lávky Bránský rybník a Tálský mlýn

Lávky Bránský rybník se nachází v severní části města Žďár nad Sázavou pod Bránským rybníkem a každá přemosťuje jedno ze dvou ramen Sázavy, které takto odtékají z Bránského rybníka. Bránská lávka přem…