SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Veřejný prostor

Molo Farská humna

Královská disciplína urbanistiky by měla respektovat potřeby praktického života a současně vybízet k trávení volného času a vytvářet dojem příjemného životního prostoru. Snažíme se o to, aby zde lidé rádi žili, město navštěvovali, ve městě zakládali své rodiny a viděli v něm svoji budoucnost.


Kemp Pilská nádrž – dětské hřiště Táborky

Zadáním ze strany investora  Město Žďár nad Sázavou bylo vytvořit koncepci nového řešení hřiště v kempu PIlská nádrž, v části Táborky. Současné hřiště je již technicky nevyhovující. Řešení se zabývá trojúhelníkovým prostorem vymezeným komunikacemi (z…

Zimní stadion – studie

Studie se zabývá komplexní renovací zimního stadionu (ZS). Konkrétně se zaměřuje na a) renovaci ledové plochy a souvisejících okolních částí v přízemí ZS, b) renovaci technologie na výrobu chladu, c) opravou a stavebními úpravami šaten pro hráče a da…

Lávky Bránský rybník a Táferna

Instalace Bránské lávky Druhá z lávek pod Bránským rybníkem už je na svém místě! Ocelový hranol o rozměrech 8 x 4 metry a váze zhruba 5 tun ještě dostane pochozí plochu z tvrdého dřeva a zábradlí s ocelovým madlem s výplní z nerez sítě. Za návrhem o…

Hřiště Palachova a Okružní

Rozšíření hřiště na Palachově ulici mezi panelovými domy je již dokončeno. Dominantou hřiště v Palachově je nakloněná herní sestava ve tvaru kostky se skluzavkou, propojená lany a kovovými tyčemi. Nakloněné kvádry pomáhají vizuální dynamice herního p…

Lávky Bránský rybník a Táferna

Pod Bránským rybníkem se již nějakou dobu pracuje na nových lávkách. Kvůli nehodě při dopravě Bránské lávky se musí ale bohužel posunout termín dokončení na 31. března 2024. Ocelová konstrukce  o rozměrech 7 x 7 m o váze několika tun pro lávku Táfern…

Lavice za Kulturním domem Žďár nad Sázavou

Oplocení je navrženo jako ochrana stávajícího vzduchotechnického zařízení při fasádě kulturního domu. V prostoru před oplocením bude vybudován záhon v úrovni terénu osazený popínavými  rostlinami a navazující štěrková plocha s lavicemi z thermowood p…

Lávka pro pěší – ul. Dvorská

Lávku na Dvorské ulici minulý týden přebralo město Žďár nad Sázavou. Lávka pro pěší prošla rekonstrukcí, kdy dostala novou pochůznou dřevěnou konstrukci, ocelové zábradlí s podsvícením ve spodní části a hotové je i předláždění obou přilehlých chodník…

Koncepce SAARplan hřiště

Dlouhodobý neutěšený stav hřišť a sportovišť je důsledkem vysoké finanční zátěže městského rozpočtu a nekoncepčního přístupu. Architekty a odborníky města ve spolupráci s občany města byla sestavena koncepce, jenž dala dlouhodobě udržitelný směr těch…

Strategie centrum

Podívejte se na budoucnost města. Postupná revitalizace širšího centra města stojí ranec peněz, a tak probíhá postupně. Podívejte, o jaké lokality se jedná a jak se postupně promění. Celý velkolepý plána na mnoho let dopředu najdete zde.  …

Sportovní hala u VOŠ a SPŠ Žďár

Kraj Vysočina staví pro VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou novou multifunkční sportovní halu. Ta bude sloužit nejen krajské průmyslové škole, ale i gymnáziu a svůj čas na trávení volného času bude mít vyhrazený i široká veřejnost a místní sportovní kluby. N…

Standardy veřejných prostranství

Standard neboli norma je obecně požadavek, který se buďto předepisuje a vyžaduje nebo popisuje, co je normální, přijatelné nebo obvyklé. Dokument je obecný a popisuje zásady, kterými se mají uživatelé tohoto dokumentu řídit. Je určen pro projektovou …

Streetpark

Již v roce 2016 vznikla územní studie Streetparku. Vystavěna je již první část skateparku. V nejbližší době nás čeká rozšíření stávajícího skateparku a vybudování nového pumptracku. Je zpracována projektová dokumentace a podána žádost o povolení stav…

Park Klafar

Park Klafar – je podepsána smlouva na zhotovení projektové dokumentace. Vypracování projektové dokumentace pro realizaci budoucího městského parku Klafar přiléhajícího k ulici Sázavská a ohraničeného  navazujícími ulicemi a výstavbou, zajištění s ní …

Rekonstrukce komunikací ZR 7 – IV. etapa

V rámci rekonstrukce komunikací došlo v této etapě k obnově veškerých povrchů komunikací jízdních, odstavných ploch, parkovišť a komunikací pro pěší (včetně doplnění několika parkových cest). Součástí navrhované rekonstrukce byla rovněž prostorová úp…