SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis.
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Energetika

Hospodaření s energií a vodou je ve městě Žďár dlouhodobě věnována velká pozornost. Většina městských budov (soukromých i veřejných) je napojena na horkovod, který dodává teplo ze společnosti Žďas a.s. Ve Žďasu se spaluje uhlí a to má být postupně nahrazeno plynem ve smyslu kombinované výroby tepla a elektřiny.

Kromě toho je třeba řešit právě i spotřebu elektřiny a vody.

Na městských budovách časem vyrostou fotovoltaické elektrárny. Jako první bude využita střecha Městského úřadu.

V bazénu bylo instalováno recyklační zařízení na opětovné použití vody.

Při hospodaření energií se musí zohledňovat také ochrana životního prostředí, která je v našem městě navíc jednou z priorit.


Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny  na střechách městských objektů Město Žďár nad Sázavou reaguje na zvýšení …