SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Energetika

Hospodaření s energií a vodou je ve městě Žďár dlouhodobě věnována velká pozornost. Většina městských budov (soukromých i veřejných) je napojena na horkovod, který dodává teplo ze společnosti Žďas a.s. Ve Žďasu se spaluje uhlí a to má být postupně nahrazeno plynem ve smyslu kombinované výroby tepla a elektřiny.

Kromě toho je třeba řešit právě i spotřebu elektřiny a vody.

Na městských budovách časem vyrostou fotovoltaické elektrárny. Jako první bude využita střecha Městského úřadu.

V bazénu bylo instalováno recyklační zařízení na opětovné použití vody.

Při hospodaření energií se musí zohledňovat také ochrana životního prostředí, která je v našem městě navíc jednou z priorit.


Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny  na střechách městských objektů Město Žďár nad Sázavou reaguje na zvýšení ceny elektřiny tím, že chce na nejvýhodnějších městských budovách postavit FV elektrárny. Vyrobená elektřina se spotřebuje přímo v budově nebo bude př…

Rekonstrukce veřejného osvětlení

V roce 2022 bylo ve městě vyměněno 373 osvětlovacích těles. Místo sodíkových výbojek byla nainstalována moderní LED svítidla. Očekávaná roční úspora je 150 MWh. Takovou spotřebu má žďárský Dům kultury za rok.  V roce 2023 bude postupně následovat da…

Sedláčkova turbína – český vynález

Češi v minulosti prokázali mimořádnou dovednost ve využívání vody k výrobě elektřiny. Na velkých řekách byly postaveny přehradní kaskády a vodní elektrárny vyrostly na každém větším potoce. Malé vodní toky zůstaly však neobsazeny dokud doc. Miroslav …

Biosolární střecha na garážích

Biosolární střecha kombinuje rostliny a fotovoltaické panely. Je nutné zvolit takovou kombinaci rostlin a umístění FV panelů, aby si navzájem neškodily. Rostliny mohou panelům stínit a panely naopak mohou rostlinám ubližovat žárem. Pokud jsou panely …

Zelená střecha na poliklinice

Zelená střecha na krčku mezi dvěma budovami polikliniky byla založena v říjnu 2020. Chtěli jsme vyzkoušet možnosti zelených střech v klimatických podmínkách Žďáru. Místo je hojně navštěvované a hodně lidí uvidí střechu na vlastní oči. Tato zelená st…

Kvalita života v obcích – výzkum STEM

Žďár se zúčastnil projektu výzkumných agentur STEM a DATLAB, který má za cíl nastavit metodiku a databázi indikátorů pro měření kvality života obcí v České republice. Výsledek je příznivý, výzkum ale také poukazuje na problémy města, které je třeba ř…

Recyklace vody v Relaxačním centru

Suché roky, které postihly Českou republiku (byť naštěstí roky 2020-21 byly srážkově docela dobré) zásadně přehodnotily přístup k hospodaření s vodou. Alfou a Omegou je pořád snaha maximalizovat zadržování vody v krajině. Jsou to ale také technická o…

Retenční nádrže na Bouchalkách

Dalším z projektů, který má vést k hospodárnému využívání vody je zachycování vody v areálu sportovišť na Bouchalkách. Studie ukazují, kde jsou příležitosti. První část už se projektuje, a to nádrže na fotbalovém stadionu. Voda se využije na zavlažov…

Zelená střecha na budově polikliniky

První zelená střecha na městské budově, krčku polikliniky. Udělali jsem ji svépomocí a do tří let od svého vzniku, tedy v roce 2023, by měla „dorůst a zazelenat se“ do konečné podoby. Co zelené střechy přináší? …