SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Pravidla pro investory

Každé město apeluje na dodržování určitých pravidel. V případech, kdy umožní na svých pozemcích realizaci developerského projektu nebo když má výsledky práce soukromého investora převzít do své správy, může tato pravidla vyžadovat. Pro rychlé zorientování investora vznikl dokument Pravidla pro investory, z nichž je patrné, čeho je třeba se držet a s kým je možné problematiku konzultovat.