SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

CSR Katalog příležitostí

Určitě platí, že kde se dobře podniká a jsou dobrá pracovní místa, tam se i dobře žije. Do rukou se vám tak dostává katalog CSR aktivit – projektů města, které umožňují naplnění firemních strategií v rámci společenské zodpovědnosti firem. Jde o projekty z komunitní, kulturní, sociální a environmentální oblasti, ve kterých nabízíme možnou participaci. Velmi si vážíme všech, kteří podnikají ve Žďáře a jako patrioti podporují místní komunity, zapojují se do veřejného života a rozvoje Žďáru.