SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Investiční profil

Novou průmyslovou zónu Jamská II bychom rádi zaplnili malými a středními firmami, s vysokým inovačním a technologickým potenciálem a vysokou přidanou hodnotou práce. Věříme, že je naše město pro takové investory atraktivní. Jsme město inženýrů, máme zde skvělou a opravdu předpoklady, abychom byli takové malé české „silicon valley“.

Abychom o sobě dali potenciálním investorům vědět, prezentujeme město v Investičním profilu v češtině i angličtině.