SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Hřiště Polní/Lesní

Jedno z hřišť v novém kabátu (rozumějte v novém stylu odpovídající našemu koncepčnímu materiálu a trendům současnosti). Toto hřiště se realizovalo na základě vítězného projektu v participativním rozpočtu. Podoba hřiště je pak výsledkem spolupráce městské krajinářské architektky a autorky návrhu do participativního rozpočtu.

Ideální zapojení veřejnosti do odborného a erudovaného přístupu krajinářky. Výsledkem je prostě dobré, kvalitní a nadčasové hřiště.

Podrobnosti najdete v PROJEKTU

Projektant: Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS.

Termín: 30.11.2021

Dodavatel: VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.

Cena s DPH: 621.562,72 Kč