SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Recyklace vody v Relaxačním centru

Suché roky, které postihly Českou republiku (byť naštěstí roky 2020-21 byly srážkově docela dobré) zásadně přehodnotily přístup k hospodaření s vodou. Alfou a Omegou je pořád snaha maximalizovat zadržování vody v krajině. Jsou to ale také technická opatření snižující její spotřebu nebo zachycující vodu v intravilánu města, to jsou nezanedbatelné body do plusu. Podívejte se, jak speciální technologií recyklujeme více jak 70% vod v relaxačním centru. Jen pro vaši představu. Dříve odtékalo do kanálu bezúčelně 50 kubíků vody za den. Při provozu centra 350 dní v roce tak úspora činí 28x objev všech bazénů v relaxačním centru. To je fůra drahocenné vody!

Do studie recyklace můžete nahlédnout zde.