SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Nádražní – městská třída

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu řešeného prostoru ulice Nádražní. Záměrem města jako zadavatele bylo vytvořit významnou městskou třídu s fungujícím parterem. Cílem bylo nalézt optimální organizaci uličního prostoru z hledisek kvalitního veřejného prostranství, pěšího pohybu a pobytu, motorové a nemotorové doprava, dopravy v klidu, mobiliáře a osvětlení, materiálového řešení povrchů.

Datum konání soutěže: 15. listopadu 2016 – 27. ledna 2017

Soutěže se zúčastnilo 14 architektonických a projektových kanceláří. Mezi ně bylo rozděleno celkem 370 000 Kč.

Nejúspěšnější návrh podal ateliér Grimm Architekti

Ing. arch. Rudolf Grimm, Ing. Martina Grimmová, Ing. arch. Oliver Kálnássy, Ing. arch. Vladimír Fialka

2. místo obsadili:

MgA. Ondřej Císler, Josef Choc, Vojtěch Ružbatský,  Markéta Poláčková, Barbora Skalová

3. místo získali:

Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá

Informace o průběhu soutěže najdete také na webu České komory architektů