SAAR /sa:r/ podst. jm.

1. Původní latinský název města Žďár nad Sázavou např. Cronica domus sarensis. 
2. Zkratka pro rozvojový web SAARplan - Strategie Architektura A Rozvoj.

Potenciál města Žďár nad Sázavou

Soutěž si kladla za cíl nalézt vhodné urbanistické, architektonické a krajinářské řešení lokality ulice Neumannova, městská magistrála (silniční průtah přes náměstí Republiky) a Atrium za obchodními domy. Na toto řešení dále navazují kompletní projektové dokumentace lokalit Magistrála a Atrium.

Datum konání soutěže: 4. listopadu 2019 – 6. února 2020

Soutěže se zúčastnilo 9 architektonických a projektových kanceláří. Mezi ně bylo rozděleno celkem 450 000 Kč.

Nejúspěšnější návrh podal ateliér MS plan s.r.o. – Ing. arch. Michal Šourek, Akad. arch. Pavel Hřebecký, spolupracovali: Ing. arch. Kateřina Holotvá, Ing. arch. Linda Svobodová, Ing. arch. Milan Ševčík, Bc. Kateřina Fišerová.

2. místo, autor obdržel 150 000 Kč

Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph.D., Ing. arch. Jakub Czapek, Ing. arch. Karolína Langnerová

3. místo, autor obdržel 100 000 Kč

Grimm architekti – Ing. arch. Rudolf Grimm, Ing. arch. Martina Grimmová, Ing. arch. Klára Zahradníčková MA, Ing. arch. Štěpán Matějka, spolupracovali: Ing. arch. Zdeňka Krejčová, Ing. arch. Alexandra Krejší

Informace o průběhu soutěže najdete také na webu České komory architektů.